Skip to main content

Universal Music Austria Privacy Policy

Izjava o zaštiti podataka
(Privacy Policy)

Na osnovu sljedećih informacija želimo Vam demonstrirati naš način rada:
· kako se odnosimo prema zaštiti podataka,
· kako zaštićujemo podatke povezane s osobom,
· na koji način uporabljujemo Vaše podatke ako ste nam ih prepustili na uporabu preko usluga koje nudimo (npr. newsletter, nagradne igre, narudžbe),
· te kako Vaše odobrenje za pohranjivanje Vaših osobnih podataka i njihovu uporabu u svako doba možete opozvati.

Naš odnos prema zaštiti podataka
Za nas je zaštita podataka povezanih s osobom jako ozbiljna tema i obvezujemo se na respektiranje privatne sfere svih osoba koje se služe našim internetskim stranicama. Mi nosimo odgovornost za to da je naš rad s osobnim podacima korisnika naših internetskih stranica u skladu s austrijskim Zakonom o zaštiti podataka i sa Zakonom o medijima.

Što su osobni podaci, odnosno podaci povezani s osobom i u koje svrhe se oni rabe?
Osobni, odnosno podaci povezani s osobom, su informacije kao što su npr. ime i prezime, adresa, e-mail adresa, telefonski broj, starost, spol, područja interesa, sadržaj potrošačke košarice, načini plaćanja.
Mi skupljamo, pohranjujemo i rabimo samo za određene svrhe – uz Vaše odobrenje – isključivo one podatke koji su nam potrebni da bismo Vas npr. registrirali kao klijenta, pretplatnika newslettera ili sudionika u nekoj nagradnoj igri, da bismo proveli narudžbu, ili da bismo Vam mogli poslati informacije koje se sukladne Vašim individualnim interesima.

Prepuštamo li Vaše osobne podatke trećim osobama?
U pravilu radimo s Vašim osobnim podacima i samo unutar našeg poduzeća. Za provođenje određenih online usluga nekada surađujemo i s drugim tvrtkama u našem koncernu, kao i s prijateljskim, partnerskim poduzećima. Mi Vam garantiramo da smo te tvrtke obvezali na to da Vaše osobne potatke smiju rabiti samo u skladu s našim uputama i u određene svrhe. Dodatno davanje na raspolaganje ili neka drugačija uporaba podataka od strane tih tvrtki su isključeni. Tek nakon dobijanja Vašeg izričitog odobrenja moguće je prosljeđivanje Vaših osobnih podataka trećim osobama.

Cookies
Cookies su male datoteke koje se kod posjetitelja naših web stranica mogu pohraniti na računalu posjetitelja. Cookies olakšavaju posjet naših stranica i pomažu Vašem prepoznavanju prilikom sljedećeg posjeta. Cookies mogu služiti u svrhu postavljanja profila korisnika. Oni nam pomažu još bolje prilagoditi sadržaje naših stranica potrebama naših posjetitelja. Cookies našeg poduzeća ne sadrže nikakve informacije o Vama, nego samo broj prepoznavanja koji izvan okvira naše online ponude nema nikakva značenja.
Usput treba napomenuti da cookies na sustavu posjetitelja ne pričinjavaju nikakvu štetu. Ako ne želite koristiti njihove prednosti onda ih možete, uz pomoć jednostavnog postupka na Vašem browseru, pod izbornikom „Uredi“ deaktivirati (isto tako ponovno aktivirati).

Ne snosimo odgovornost za linkove na stranice drugih online usluga
Upućujemo Vas na to da online usluge drugih ponuđača, do kojih se preko naših stranica može doći,  skupljaju podatke u vezi s pretplatom newslettera, o nagradnim igrama, proizvodima obožavatelja, ponudama robe i sl., te da su ti ponuđači osobno odgovorni za pridržavanje zakonskih odredbi u vezi zaštite podataka, te da u pravilu imaju vlastite smjernice za zaštitu podataka. U vezi navedenoga mi ne preuzimamo nikakvu odgovornost niti jamstvo.

Vaše pravo na promjenu i brisanje Vaših osobnih, kod nas pohranjenih, podataka
U svako doba imate mogućnost opozvati Vaše odobrenje za obradu i uporabu Vaših osobnih podataka, te pravo promijeniti te Vaše podatke. Ako to želite molimo Vas obratite se na e-mail kontaktnu adresu navedenu na našoj web stranici.

Naše pravo na promjenu ove izjave o zaštiti podataka
Pridržavamo si pravo promijeniti ovu izjavu o zaštiti podataka u svako doba, uzimajući uvijek u obzir važeće pravne odredbe o zaštiti podataka.

OPĆI UVJETI POSLOVANJA
Ovi priloženi „Opći uvjeti poslovanja“ vrijede za sve primjene ove online ponude. Na odgovorajućim mjestima upućujemo na dopunske uvjete. Ponuđač ovih uvjeta o poslovanju ima pravo iste u svako doba promijeniti. Korištenjem ponude korisnik izjavljuje da je uvijek sporazuman s važećom verzijom navedenih uvjeta.

 1. SADRŽAJ NAŠE ONLINE-PONUDE
  Universal Music GmbH (<istyle=’mso-bidi-font-style:normal’>Universal Music d.o.o– u daljnjem tekstu “Label”) ne preuzima nikakvu odgovornost za aktualnost, ispravnost, potpunost i kvalitetu na raspolaganje pruženih informacija i sadržaja. Prava na osnovu odgovornosti protiv autora, koja se pozivaju na materijalnu i idealnu štetu prouzročenu kroz uporabu ili neuporabu ponuđenih informacija, odnosno kroz uporabu pogrešnih i nepotpunih informacija, su u pravilu isključena, ukoliko <istyle=’mso-bidi-font-style:normal’>Labelu nije dokazana namjerna krivnja ili krivnja zbog grubog nehata. Sve ponude su slobodne i neobvezujuće. <istyle=’mso-bidi-font-style:normal’>Label si pridržava isljučivo pravo promijeniti dijelove stranice ili kompletnu ponudu, te iste nadograditi, izbrisati ili bez objave, djelomično ili potpuno, ukinuti. E-mailovi poslani na adresu <istyle=’mso-bidi-font-style:normal’>Labela se savjesno obrađuju, a sadržaji – ukoliko nije isključivo drugačije navedeno – se ne prosljeđuju trećim osobama.
 2. UPUTE I LINKOVI
  Unatoč savjesne kontrole Labelse ovime distancira isključivo od svih sadržaja svih linkanih/spojenih stranica koje su nakon postavljanja linka promijenjene. Ovo vrijedi za sve postavljene linkove i upute unutar vlastite internet ponude, kao i za tuđe unose u knjigama gostiju, internet forumima za diskusije i mailing listama napravljenima od strane Labela. Za ilegalne, pogrešne ili nepotpune sadržaje, a posebno za štete koje nastanu na osnovu uporabe ili neuporabe na taj način pruženih informacija, odgovornost snosi vlasnik stranice na koju je upućeno, a ne onaj tko preko linka samo upućuje na dotičnu objavu.
 3. ZAŠTITA AUTORSKIH PRAVA I PRAVA NA OSNOVU DJELA, KAO I ZAŠTITA POSLOVNIH PRAVA
  Sve marke koje su navedene u internet-ponudi, i koje su evenutalno od strane trećih osoba zaštićene, podliježu bez ograničenja odredbama specifične, važeće pravne odredbe o zaštiti marke. Vlasnik autorskih prava i prava na osnovu djela za objavljene objekte koje je Labelsam proizveo, kao npr. tonske snimke i slike, fotografije, covere i sl., je isključivo tvrtka Universal Music GmbH. Umnožavanje ili uporaba takvih grafika, tonskih dokumenata, video sekvenci ili tekstova u drugim elektroničkim ili tiskanim publikacijama bez isključivog odobrenja od strane Labelanije dozvoljeno.
 4. PRAVNO DJELOVANJE OVOG OSLOBAĐANJA OD ODGOVORNOSTI
  Ovo oslobađanje od odgovornosti se smatra dijelom internet-ponude na koju se s ove stranice upućuje. Ukoliko dijelovi ili pojedine formulacije ovoga teksta ne odgovaraju, više ne odgovaraju ili u cijelosti ne odgovaraju važećim pravnim propisima, onda ostali dijelovi dokumenta u svim svojim sadržajima i važenju ostaju netaknuti.

 

IMPRESUM

Universal Music GmbH (Universal Music d.o.o.)
Schwarzenbergplatz 2
A-1010 WIEN
Broj tvrtke u sudskom registru d.o.o.: FN 177747 v

Email: kontakt@umusic.com

Universal Music Austria GmbH
Schwarzenbergplatz 2
A – 1010 Wien
Tel +43 1 811 21 -0
Fax +43 1 813 13 00